Jerzy Wiśniewski

ekspert w dziedzinie edukacji

Ekspert w dziedzinie edukacji. Współpracuje z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową.

W latach 1990-1995 dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Zagranicą MEN. W 1998 roku, kiedy wprowadzono reformę systemu oświaty, pełnił funkcję dyrektora generalnego MEN.

W latach 1999-2003 niezależny konsultant w dziedzinie edukacji, szkolenia i administracji publicznej. W tym czasie uczestniczył jako ekspert OECD w przeglądzie systemu edukacji na Litwie oraz roku przewodniczył zespołowi ds. oceny systemu szkolnictwa zawodowego w Chorwacji.

W latach 2006-2009 współpracując z CASE, koordynował projekt badawczy dotyczący kluczowych kompetencji w systemach oświaty państw UE.

Członek Rady Centre for Educational Research and Innovation OECD, Rady European Training Foundation, Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej ds. Alfabetyzacji oraz Komitetu Selekcyjnego WISE Prize in Education 2011.

Z wykształcenia matematyk, 12 lat doświadczenia nauczycielskiego.

Na górę
Close