prof. Leon Kieres

b. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Prof. dr hab. Leon Kieres – emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego. Piastował liczne funkcje publiczne – był przewodniczącym Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu, przewodniczącym i radnym Województwa Dolnośląskiego, radnym Rady Miejskiej Wrocławia, członkiem Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, wiceprzewodniczącym Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu, Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, senatorem RP, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego.

Na górę
Close