Sławomir Koprowski

Wiceprezes Zarządu, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Sławomir Koprowski – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pomorskiego Funduszu Rozwoju, obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Przez wiele lat z sukcesem prowadził Pomorski Fundusz Pożyczkowy, co potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli, który wspomina, że PFP zrealizował największą liczbę projektów ze środków UE spośród wszystkich funduszy w Polsce. Ponadto, uczestniczył w procesie zakładania pierwszego w Polsce funduszu rozwoju i stoi na jego czele od początku do dziś. Odpowiada za całokształt działań Spółki. Z wykształcenia prawnik, z zamiłowania historyk.

Na górę
Close