prof. Krzysztof Leja

profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej (1978). W latach 1978-1991 asystent i specjalista na tym Wydziale. W latach 1992-2002 z-ca dyrektora administracyjnego PG. Doktor nauk ekonomicznych (2000). Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zarządzania Wiedzą i Informacją Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, prodziekan ds. kształcenia ustawicznego WZiE kadencji 2002-2008, prodziekan ds. nauki WZiE PG. Autor dwóch monografii, redaktor naukowy 5 monografii, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz popularno-naukowych dotyczących doskonalenia organizacji i zarządzania współczesnym uniwersytetem. Członek zespołu autorów strategii środowiskowej szkolnictwa wyższego na lata 2010-2020. Współpracuje jako ekspert z Fundacją Rektorów Polskich i Ministerstwem Nauki i szkolnictwa Wyższego. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół koncepcji zarządzania współczesnym uniwersytetem i społecznej odpowiedzialności Uczelni.

Na górę
Close