prof. Emanuel Kulczycki

Filozof, profesor uczelni na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktor filozofii, który zajmuje się dwoma dziedzinami: metateorią komunikacji oraz naukometrią.

Jest Przewodniczącym V kadencji  Rady Młodych Naukowców – organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN oraz Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Był członkiem Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy MNiSW oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN.

Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku adiunkta.

Jest współzałożycielem Culture and Communication Research Group oraz Scientometrics. Polish.

Na górę
Close