prof. Roman Kuźniar

Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Roman Kuźniar – profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1995‑2002 był członkiem polskiej delegacji do Komisji Praw Człowieka ONZ. Od lat 90. działa w administracji rządowej, gdzie pełnił funkcję m.in. dyrektora Departamentu Planowania i Analiz (1992‑1994), dyrektora (2000‑2002) Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej. W latach 2007‑2010 był doradcą ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, a następnie doradcą prezydenta RP (2010‑2015). Członek Rady Programowej Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego. Przewodniczący Rad Programowych Fundacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego oraz Fundacji My, obywatele UE im. W.B. Jastrzębowskiego.

Na górę
Close