prof. Ewa Łętowska

Polska Akademia Nauk, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Prof. Ewa Łętowska – członkini Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, pierwsza rzecznik praw obywatelskich (1988-1992), sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (1999-2002) i Trybunału Konstytucyjnego (2002-2011). Autorka książek, artykułów, esejów, felietonów poświęconych prawu (konstytucyjne, cywilne, prawa człowieka). Pisuje też o muzyce poważnej.

Źródło zdjęcia:

M. Zienkiewicz

Na górę
Close