Magdalena Iwanowska

asystent, Uniwersytet Gdański

Magdalena Iwanowska – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Dziennikarstwa i Mediów Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, zawodowo specjalista ds. komunikacji w trzecim sektorze, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz psychologii. Pod kierunkiem prof. Anny M. Zawadzkiej przygotowuje pracę doktorską poświęconą związkom między korzystaniem z mediów społecznościowych a dobrostanem dzieci i młodzieży (obszar psychologii mediów). Zaangażowana w działania Stowarzyszenia Dziecko bez Reklamy i Educational Cha(lle)nge. Współpracownik IBnGR do 2017 r.

Na górę
Close