prof. Małgorzata Górnik-Durose

psycholog, profesor Uniwersytetu Śląskiego

Zajmuje się zagadnieniami z obszaru psychologii jakości życia i psychologii ekonomicznej, a szczególnie posiadaniem dóbr i orientacją materialistyczną w kontekście zdrowia i dobrostanu psychologicznego człowieka. Autorka i współautorka  wielu prac naukowych na ten temat, w tym książek: Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych, Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu – psychologiczne ścieżki współzależności oraz  Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja.

Jest kierownikiem Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Na górę
Close