Michał Opieczyński

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Doktor inżynier, absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dysponuje 10-letnim doświadczeniem w zakresie tworzenia i wdrażania strategii i programów regionalnych oraz znajomością funkcjonowania administracji samorządowej. W latach 2002-2004 był uczestnikiem zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu RIS Warmia i Mazury. Był to jeden z trzech pilotaży w Polsce wybranych przez Komisje Europejską w ramach 5 Programu Ramowego. Pracując w tym okresie w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego uczestniczył w opracowywaniu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego oraz przygotowaniu i wdrażaniu przedakcesyjnych programów spójności społeczno-gospodarczej. W latach 2004-2007 jako Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Funduszy Strukturalnych koordynował wdrażaniem II Priorytetu ZPORR, a obecnie jako Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego koordynuje wdrażanie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jednocześnie jako członek Komitetów Monitorujących programy regionalne i krajowe uczestniczy w partnerskim zarządzaniu efektywnością realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. Zainteresowanie problematyką rozwoju regionalnego wyraził w tematyce pracy doktorskiej oraz publikacjach z zakresu zasad dobrego współrządzenia.

Na górę
Close