Zbigniew Paszkowicz

Prezes CIECH Soda Polska S.A.

W 1989 roku ukończył studia w zakresie mechaniki w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej. Absolwent francuskiej Ecole Nationale Superievre du Petrole et des Moteurs, gdzie uzyskał dyplom inżyniera w Ośrodku Wyższych Studiów Silników Spalinowych i Techniki Energetycznej.  Od 1992 roku zatrudniony w Rafinerii Gdańskiej, jako specjalista w Dziale Planowania i Przygotowania Remontów. W latach 2002-2004 kierownik Zakładu Utrzymania Ruchu. W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Techniki Grupy LOTOS S.A., a w 2006 roku został Dyrektorem ds. Rozbudowy Rafinerii, bezpośrednio odpowiedzialnym za realizację Programu 10+, największej inwestycji przemysłowej ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Od kwietnia 2011 roku pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Generalnego Grupy LOTOS S.A. W latach 2012-2016 Wiceprezes Zarządu LOTOS i Prezes LOTOS Petrobalic S.A. Od 2017 roku Prezes CIECH Soda Polska S.A.

Na górę
Close