Paweł Orłowski

członek Zarządu Województwa Pomorskiego (2016-2018), Wiceprezes Zarządu MTG

Od 2011 do 2015 podsekretarz stanu w resortach związanych z rozwojem regionalnym, od 2016 do 2018 członek zarządu województwa pomorskiego. Obecnie Wiceprezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Był m.in. posłem na Sejm RP oraz wiceprezydentem miasta Sopotu odpowiedzialnym za wykorzystanie Funduszy Europejskich, opracowywanie strategii rozwoju, gospodarkę nieruchomościami i politykę społeczną.

Na górę
Close