Piotr Wojaczek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Od roku 1996 Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Przewodniczący Konferencji Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Członek Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji województwa Śląskiego, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Katowic. Absolwent Politechniki Śląskiej. Doktorant INE PAN. Laureat licznych nagród w tym: przyznawanej w ramach programu ISTTD 2002 ARCHITECTS & PIONEERS AWARDS PROGRAM w kategorii DEVELOPING NATION AWARD (nagroda ISTTD Los Angeles za wkład w rozwój gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy standardów życia obywateli), Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w kategorii menedżerów, liderów społeczno-gospodarczych, tytułu „Menedżer roku” przyznanego przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów , nagrody Śląski Oskar, Lider Transformacji w województwie Śląskim (nagroda RIG). Od roku 2007 prowadzi intensywne prace nad utworzeniem płaszczyzny współpracy śląskich firm motoryzacyjnych efektem czego jest założenie w 2011 roku platformy o nazwie „Silesiautomotive”. Misją Platformy Współpracy jest łączenie potencjału gospodarczego, edukacyjnego i naukowego na rzecz wykreowania województw: śląskiego i opolskiego jako środkowoeuropejskiego regionu kompetencji w branży motoryzacyjnej.
Na górę
Close