Andrzej Porawski

Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich

Od 1991 r. Dyrektor Biura Związku Miast Polskich. W latach 1991‑2021 pełnił funkcję sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony samorządowej. W latach 1980‑1990 aktywnie uczestniczył w działalności NSZZ „Solidarność”, w 1981 roku był wiceprzewodniczącym Komisji Programowej I Zjazdu „S”. W roku 2015 otrzymał od Pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” tytuł Samorządowca 25‑lecia. W roku 2016 otrzymał Nagrodę „Fundament Rzeczpospolitej” im. Profesora Michała Kuleszy. Odznaczony Krzyżami: Kawalerskim (2009), Oficerskim (2014) i Komandorskim (2020) Orderu Odrodzenia Polski.

Na górę
Close