Kamila Radziecka

Prezes Zarządu, Kujawsko‑Pomorski Fundusz Rozwoju

Kamila Radziecka – menadżer, praktyk, wdrożeniowiec. W latach 2008‑2017 jako dyrektor departamentu w Urzędzie Marszałkowskim odpowiadała za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko­‑Pomorskiego na lata 2007‑2013. Od lutego 2018 roku Prezes Kujawsko­‑Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. Członek wielu zespołów i grup eksperckich związanych ze środkami europejskimi i rozwojem regionalnym, w tym zajmujących się tworzeniem regionalnych strategii rozwoju, innowacyjności, inteligentnych specjalizacji, regionalnych programów operacyjnych. Jako współzałożycielka i członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju, czynnie bierze udział w działaniach na rzecz rozwoju i popularyzacji instrumentów zwrotnych w oparciu o Regionalne Fundusze Rozwoju.

Na górę
Close