Renata Gut

właścicielka Instytutu Talentów FLASHPOINT

Przedsiębiorca, współtwórca Instytutu Talentów w Polsce, absolwentka MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Założycielka Szkoły Trenerów Biznesu przy Akademii Leona Koźmińskiego, wykładowca w ALK, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i WSPS.

Trenerka technik zarządzania zasobami człowieka, popularyzatorka wiedzy o budowie i funkcjonowaniu ludzkiego mózgu i pracy umysłu oraz adaptacji tej wiedzy w praktycznym zastosowaniu w edukacji i biznesie.

Współautorka książki „Zarządzanie sobą” (DIFIN) i autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły a styl zarządzania” (CODN).

Na górę
Close