prof. Katarzyna Śledziewska

DELab UW, Faculty of Economic Sciences

Dr hab. Katarzyna Śledziewska, prof. UW – Dyrektor Zarządzająca DELab UW, Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad transformacją cyfrową firm i instytucji publicznych, skupiając się na przemianach pracy i kultury organizacyjnej, będących konsekwencją wprowadzania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. W tym kontekście analizuje również zmiany zachodzące w gospodarce globalnej. Jako kontynuację naukowych zainteresowań nad globalizacją i regionalizmem, bada wpływ innowacji cyfrowych. Autorka licznych raportów i ekspertyz w obszarze cyfryzacji, współautorka książek Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat (WUW 2020) i The Economics of Digital Transformation. The Disruption of Markets, Production, Consumption, and Work (Routledge 2021).

Na górę
Close