prof. Przemysław Śleszyński

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Przemysław Śleszyński – pracuje w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN oraz członek Komitetów: Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Nauk Demograficznych oraz Badań nad Migracjami PAN. Członek Rządowej Rady Ludnościowej, Naukowej Rady Statystycznej GUS, Głównej Komisji Urbanistyczno­‑Architektonicznej. Zajmuje się geografią społeczno­‑ekonomiczną i gospodarką przestrzenną, w tym zagadnieniami demograficzno­‑migracyjnymi, rozwojem miast i regionów, planowaniem przestrzennym i regionalnym, geografią transportu i wyborczą. Autor ponad 500 prac z tego zakresu. Opracował również delimitację miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw (2012) oraz tzw. listę miast średnich tracących funkcje społeczno­‑gospodarcze (2016 i późniejsze aktualizacje). Koordynował też prace nad delimitacją obszarów problemowych w Polsce (od 2016).
Na górę
Close