Stefan Dunin-Wasowicz

Stefan Dunin-Wąsowicz

Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, Członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Stefan Dunin­‑Wąsowicz, z wykształcenia ekonomista, jest byłym dyrektorem finansowym w dużych korporacjach międzynarodowych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Od 2005 r. doradca przedsiębiorstw w Polsce. Jest Członkiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego od jego początku. Mieszka w Sichowie Dużym w Świętokrzyskim gdzie zajmuje się biblioteką rodzinną oraz tworzy ekologiczną winnicę.