prof. Jerzy Stępień

b. Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego, b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Prof. Jerzy Stępień – Przewodniczący Rady Fundatorów FRDL. Senator I i II kadencji; Generalny Komisarz Wyborczy (1990‑94); przewodniczący rządowych zespołów ds. reform administracyjnych (1991‑94); podsekretarz stanu w MSWiA (1997‑99), sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1998‑2008), a w latach 2006‑2008 Prezes TK. Dyrektor Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego (od 2008); współautor reform administracyjnych w latach 1989‑1999; organizator pierwszych w Polsce studiów Master in Public Administration w Uczelni Łazarskiego (od 2010). Członek Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.

Na górę
Close