Prof. Andrzej Tyszka

Prof. Andrzej Tyszka

socjolog kultury, aksjolog

Socjolog kultury i aksjolog, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Działacz opozycji w PRL, internowany w stanie wojennym. Członek­‑założyciel Towarzystwa Kursów Naukowych.