dr Waldemar Guba

Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Absolwent SGGW (1988 r.), Uniwersytetu Londyńskiego, (1994 r.) oraz Uniwersytetu w Getyndze (Niemcy), gdzie w 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych. Od 1994 r. do 2003 r. pracował w Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej (SAEPR/FAPA), m.in. wspierając proces negocjacji akcesyjnych. Od 2003 r. pracuje w MRiRW, gdzie kierował Departamentem Rynków Rolnych (do 2008 r.), a następnie Departamentem Prognoz i Analiz (do 2010 r) oraz Departamentem Strategii i Analiz (do 2020 r.). Obecnie jest dyrektorem Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich.

Na górę
Close