Aneta Wilmańska

Zastępca Dyrektora Biura PKN Orlen w Brukseli

Zastępca Dyrektora Biura PKN Orlen w Brukseli, wcześniej Dyrektor Biura PGNiG. W latach 2008‑2011 Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska w latach 2001‑2013. Współtwórca Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki oraz dokumentów dotyczących polityki spójności na lata 2014‑2020.

Na górę
Close