dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Socjologii UKSW, socjolog kultury, nauczyciel akademicki, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w latach 2011-2017, (dawniej także członek Zarządu Rady Zakładu Badań Naukowych PTS i Zarządu Oddziału Warszawskiego PTS), członek Pracowni Badawczej Polski Pomiar Postaw i Wartości. W latach 2016-2017 był dyrektorem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Publikował m.in. w „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies”, „Codrul Cosminului”, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, „Politeja: Jagiellonian Cultural Studies”. Ostatnio opublikował Transgresja kompetencji międzykulturowych (Warszawa 2016).

Na górę
Close