Władysław Piskorz

lider społeczny

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW. Kierował jednostką SAEPR/FAPA – think tankiem wspierającym przygotowania do członkostwa Polski w UE w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi. W latach 1998-2006 kierował Wydziałem Rolnym Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE wspierając proces negocjacji akcesyjnych i uczestnictwo Polski w pracach Rady Ministrów ds. Rolnictwa. W 1997 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2006r. pracuje w Komisji Europejskiej w dyrekcji generalnej ds. polityki regionalnej i miejskiej kierując wydziałem ds. wzrostu bez wykluczenia społecznego, rozwoju miejskiego i terytorialnego.
Na górę
Close