Janusz Wojciechowski

Komisarz UE ds. rolnictwa

Janusz Wojciechowski – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1980‑1993 – sędzia, 1990‑93 sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i członek Krajowej Rady Sądownictwa; sędzia Trybunału Stanu (1991‑1993); w latach 1993‑1995 poseł na Sejm RP; 1995‑2001 – prezes Najwyższej Izby Kontroli, członek zarządu EUROSAI – europejskiej organizacji najwyższych organów kontroli; 2001‑2004 – wicemarszałek Sejmu; w latach 2004‑2016 – poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Intergrupy Ochrony Zwierząt w Parlamencie Europejskim. Autor ponad 100 artykułów i publikacji z zakresu prawa karnego. Członek Komitetu Jakości Kontroli w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Od 1 grudnia 2019 nominowany na 5‑letnią kadencję jako Komisarz UE ds. rolnictwa.

Na górę
Close