Gość: prof. Mariusz Orłowski, Uniwersytet Virginia Tech, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Do czego mogą nas zainspirować doświadczenia Singapuru związane z rozwojem innowacyjnej gospodarki? Które spośród przyjętych tam rozwiązań zupełnie nie przystają do naszych polskich warunków i kodów kulturowych, a które można by niemal skopiować? Co zadecydowało o obraniu przez Singapur takiej, a nie innej drogi?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Na górę
Close