Gość: prof. Mariusz Orłowski, Uniwersytet Virginia Tech, członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Czy wynik rywalizacji o dominację na świecie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami jest już przesądzony? Jakie znaczenie dla obecnej sytuacji miała polityka świata zachodniego polegająca na przenoszeniu produkcji do Chin? Kto pierwszy zbuduje kosmiczną stocznię i dlaczego może to zadecydować o sukcesie kolejnych misji w kosmos? Jakie znaczenie dla globalnego wyścigu gospodarczego ma chiński resentyment za wielkością oraz wspomnienie upokorzenia przez mocarstwa kolonialne?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Na górę
Close