Gość: prof. Andrzej Zybała, politolog, Szkoła Główna Handlowa

Jakie są bariery w myśleniu Polaków utrudniające dostosowanie do zmieniającego się świata? Czy romantyzm nam zaszkodził? Jaka jest dzisiejsza mentalność Polaków? Jak można ją zmienić?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Na górę
Close