Gość: prof. Irena Lipowicz, b. Przewodnicząca Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego, b. Rzeczniczka Praw Obywatelskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jak (biorąc pod uwagę nowe wyzwania) powinny wyglądać zadania powiatów? W jaki sposób powiaty mogą zadbać o bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców? Dlaczego szpitale powiatowe są istotne dla systemu ochrony zdrowia? Czy powiaty powinny otrzymywać odgórne, powszechne wytyczne związane z bezpieczeństwem, czy należy pozostawić im elastyczność i swobodę decyzji? Jakie są obecnie optymalne pomysły na finansowanie powiatów?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (⁠⁠@ZaRubieżą⁠⁠).

Zachęcamy do lektury artykułu prof. I. Lipowicz pt. Reforma powiatowa – jej cele i ograniczenia wobec wyzwań przyszłości opublikowanego w kwartalniku Pomorski Thinkletter.

Na górę
Close