Gość: prof. Tomasz Komornicki, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Jak gminy i miasta mogą ze sobą współpracować w zakresie polityki transportowej? Dlaczego „wchłonięcie” małej gminy przez większe miasto niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem? Czy można polegać na transporcie publicznym? Kto powinien koordynować komunikację miejską? Jak poprawić jakość transportu zbiorowego?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (⁠⁠@ZaRubieżą⁠⁠).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem „Pomorskiego Thinklettera” pt. Samorządy – nowe otwarcie, w którym ukazał się m.in. artykuł prof. Tomasza Komornickiego o tytule: Samorząd transportowo otwarty.

Na górę
Close