Gość: Jakub Kaszuba, Prezes Zarządu Base Group, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Co wpłynęło na sukces rozwojowy Polski w ostatnich 30 latach? Co powinniśmy zrobić, abyśmy po upływie kolejnych 30 lat nadal byli dumni z naszych osiągnięć? Czy jako „wielka montownia Europy” możemy również doskonalić swoje kompetencje i awansować w łańcuchu wartości? Czy w dalszym rozwoju mogą nas powstrzymać problemy z dostępem do energii elektrycznej? Jak powinno się zmienić otoczenie biznesu oraz działanie administracji państwowej, aby nasze interesy były realizowane skuteczniej? Jakie warunki są konieczne do efektywnej współpracy środowiska nauki i biznesu?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą).

Na górę
Close