Gość: prof. Anna Cegieła, Przewodnicząca Komisji Etyki Komunikacji w Polskiej Akademii Umiejętności, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Jakie mechanizmy sprawiają, że przez język tworzona jest wspólnota, a które zjawiska tę wspólnotę niszczą? Jakie są warunki dobrej rozmowy i dobrej debaty? Na czym polega stworzenie dobrego klimatu i dobrej przestrzeni do dyskusji? Jak na debatę publiczną w Polsce wpływa coraz częstsze stosowanie mowy potocznej w sytuacjach oficjalnych? Czy są w Polsce przykłady dobrej, merytorycznej i partnerskiej debaty publicznej? Gdzie nam najtrudniej o dobrą rozmowę, a gdzie podziały polityczne tracą znaczenie?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą).

Na górę
Close