Gość: prof. Paweł Kubicki, socjolog i antropolog kultury z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Czym charakteryzują się migracje do Polski? Co sprawia, że młode, bardzo dobrze wykształcone osoby chcą pracować i żyć w naszym kraju? Jakie są najważniejsze bariery utrudniające odnalezienie się w polskiej rzeczywistości? Co nowy model migracji oznacza dla polskich miast? Czy staniemy się państwem imigranckim?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Na górę
Close