Gość: prof. Paweł Kubicki – socjolog i antropolog kultury z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Czym różni się uchodźca od migranta? Jak na naszych oczach zmienia się polskie podejście do osób innej narodowości? Czy nasza solidarność ma jakiś punkt krytyczny? Czy będzie go wyznaczać np. sytuacja na rynku pracy? Dlaczego dotychczasowych doświadczeń łagodnego włączania się migrantów z Ukrainy w nasze codzienne życie nie możemy przełożyć na perspektywę adaptacyjną wojennego uchodźcy? Czy uchodźcy widzą dla siebie przyszłość w Polsce, czy zatrzymają się tutaj tylko tymczasowo? Jaką rolę w tej spektakularnej akcji pomocy humanitarnej odegra Unia Europejska?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ).

Na górę
Close