Gość: Andrzej Halesiak, ekspert ds. gospodarczych, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

W sytuacji wojny za wschodnią granicą potrzebujemy nie tylko zbiorowego zrywu solidarności wobec uchodźców i tych, którzy walczą w Ukrainie, ale również racjonalnego przemyślenia co dalej – jak wobec nowych wyzwań należy ułożyć nasze polskie sprawy. Czy wykorzystamy tę sytuację do krytycznego spojrzenia na samych siebie, do wypracowania nowego narodowego konsensusu wokół strategicznie ważnych kwestii oraz zbudowania nowoczesnego, silnego państwa? W jakich obszarach miałaby się przejawiać jego siła i w jaki sposób przełoży się to na nasz dalszy rozwój i bezpieczeństwo? 

Dyskusja odbywa się wokół tekstu Andrzeja Halesiaka opublikowanego w ramach Thinklettera Kongresu Obywatelskiego: Mądre i silne państwo – zróbmy to!

Rozmawia Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ).

Na górę
Close