Gość: Anna Streżyńska, Prezes Zarządu, MC² Innovations, b. Minister Cyfryzacji, Członkini Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Gdzie w obszarze cyfryzacji mamy już sukcesy zauważane i doceniane w Unii Europejskiej, a czego jeszcze nam brakuje? Dlaczego do dotychczasowych wysiłków transformacyjnych powinniśmy dołączyć wielką reformę społeczną? Jakie umiejętności, kompetencje i cechy osobowościowych charakteryzują innowatora? Jak stworzyć w Polsce warunki sprzyjające innowacyjności? Dlaczego w przypadku sektora wysokich technologii do sukcesu nie wystarcza sama przedsiębiorczość? Jakie wartości są kluczowe dla innowacyjnych ekosystemów? Dlaczego relatywnie niewiele się zmienia, chociaż znamy diagnozę polskich wyzwań rozwojowych?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ).

Na górę
Close