Gość: dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zaangażowany w działalność opozycyjną w okresie PRL, kiedy też rozpoczął swoją aktywność w ruchach ekologicznych

Jak zmieniło się nasze nastawienie do ochrony środowiska w Polsce i Europie? O co tak naprawdę teraz walczymy – o zmianę filozofii rozwoju, czy o przetrwanie? Czy można generować wzrost gospodarczy bez zwiększania emisji gazów cieplarnianych? Jakiego rodzaju niezależności szuka Unia Europejska wprowadzając politykę Nowego Zielonego Ładu? Jak zielona transformacja zmieni nasze myślenie o gospodarowaniu oraz nasze oczekiwania odnośnie producentów i usługodawców? Jak nie rezygnując z wygody i jakości życia zminimalizować nasz negatywny wpływ na klimat i środowisko? Jakich inwestycji i decyzji powinniśmy się wystrzegać?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ).

Na górę
Close