Gość: Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska.

Jak powinno zmieniać się miasto w odpowiedzi na nowe potrzeby mieszkańców oraz współczesne wyzwania? Czy można skutecznie walczyć z suburbanizacją? Jakie funkcje są coraz bardziej potrzebne w metropoliach? Dlaczego konieczne jest nowe podejście do planowania przestrzennego? Jak oprócz samej możliwości partycypowania w procesie decyzyjnym dać mieszkańcom poczucie realnego sprawstwa?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Polecamy uwadze tekst pt. Nowa Agenda Urbanistyczna dla Gdańska, który ukazał się w kwartalniku „Pomorski Thinkletter”.

Na górę
Close