Gość: Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Jakie są słabości obecnych narzędzi AI i jak wpływa to na ich wartość edukacyjną? Dlaczego zdolność rozumowania i kompetencje poznawcze będą w „erze AI” jeszcze ważniejsze? Czy dzięki AI będziemy podejmować obiektywnie lepsze decyzje? Jak nie ulec bezrefleksyjnemu technosceptycyzmowi ani nie popaść w nieuzasadniony optymizm?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ZaRubieżą).

Na górę
Close