Gość: dr Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni

Pandemia, kryzys klimatyczny oraz inne współczesne wyzwania zmieniają nasze oczekiwania dotyczące miast oraz sposób codziennego funkcjonowania. Które z tych przemian okażą się trwałe? Na ile powinno to znaleźć odzwierciedlenie w miejskich politykach, planowaniu przestrzennym i strategii dalszego rozwoju? Jak na miasto wpłyną zmiany w zakresie handlu, logistyki i mobilności?

Tekst zredagowany na podstawie tej rozmowy znalazł się w publikacji Jaka logika rozwoju miast?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ).

Na górę
Close