Gość: prof. Paweł Boski z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, autor świeżo wydanej książki „Kulturowe ramy zachowań społecznych”

Co mówi o naszej kulturze sposób w jaki zareagowaliśmy na napływ  uchodźców z Ukrainy? Czy Polacy generalnie stają się bardziej otwarci? Z jak głęboką zmianą społeczną wiązało się przejście Polski od modelu kraju emigracji do sytuacji państwa imigranckiego? Dlaczego na tym etapie kryzysu uchodźczego to ważne, aby państwo uruchomiło systemową pomoc i ułatwiło uchodźcom adaptację?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ).

Na górę
Close