Gość: Stefan Widomski, były Wiceprezes Nokia Group, Konsul Honorowy RP w Espoo, Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego

Na ile możemy dzisiaj ocenić, czy sankcje gospodarcze nałożone na Rosję będą skuteczne? Dlaczego w dzisiejszej rzeczywistości technologicznej nie jest możliwe ani łatwe obejście sankcji poprzez zmianę partnerów handlowych, ani przejście na alternatywne mechanizmy produkcji? Na ile konsekwentny okaże się „świat zachodni” – czy pokusa „business as usual” nie okaże się zbyt silna? Jaka jest w tym wszystkim rola presji społecznej?

Rozmawia Miłosz Szymański (@ ZaRubieżą ).

Na górę
Close