Gość: Daniel Cios, oficer polityczny ds. surowców w Komisji Europejskiej

Jakie surowce ziem rzadkich są ważne dla unijnej gospodarki i dlaczego ich dostępność jest kluczowa również dla naszego bezpieczeństwa? Skąd obecnie czerpiemy surowce krytyczne i jak wpłynęła na to nowa sytuacja geopolityczna? Czy na obszarze Unii Europejskiej istnieją niewykorzystywane złoża ziem rzadkich? Co stoi na przeszkodzie ich wydobyciu? Na ile recykling może pomóc w zapewnieniu dostępności surowców dla nowoczesnego przemysłu? Czy to szansa dla Polski?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (⁠⁠@ZaRubieżą⁠⁠).

Na górę
Close