Gość: prof. Jarosław Flis, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

Czy można efektywnie rozliczać władze lokalne (nie tylko w wyborach)? Jak samorządowcy mogą – w trakcie swojej kadencji – weryfikować, czego oczekują mieszkańcy? Co może przekonać władze do rozwiązywania mało medialnych, ale istotnych problemów lokalnej wspólnoty? W jaki sposób oddolnie zbudować koalicję mieszkańców i wpłynąć na radę miasta? Czy większa obywatelskość władzy samorządowej wymaga zmian w prawie i ordynacji wyborczej?

Rozmowę prowadzi Miłosz Szymański (⁠⁠@ZaRubieżą⁠⁠).

Na górę
Close