Mówcy

dr Michał Kuź

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

Doktor nauk politycznych. Pracownik Uczelni Łazarskiego.  Członek Klubu Jagiellońskiego, ekspert CAKJ i redaktor „Pressji”. Absolwent Louisiana State University, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz Instytutu Filologii Angielskiej UAM. Stypendysta Fundacji Fulbrighta, a także członek Philadelphia Society. Stały współpracownik kilku gazet codziennych i czasopism, komentator życia politycznego. Autor tekstów publicystycznych i naukowych z zakresu filozofii polityki oraz politologii porównawczej.

Na górę
Close