Podziękowania

Szanowni Uczestnicy I Kongresu Obywatelskiego,

jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu, które zgromadziło około 700 osób. Myślę, że Kongres przebiegał w duchu prawdziwie obywatelskim i był dla nas wszystkich źródłem wielu inspiracji oraz zastrzykiem pozytywnej energii. Wiem, że był też okazją do nieoczekiwanych spotkań „po latach” i ciekawych rozmów „międzyśrodowiskowych”.

Pragnę wyrazić swe szczere uznanie dla tych, którzy przyjechali na Kongres z różnych, czasami bardzo odległych zakątków Polski. Szczególnie cieszę się z licznej obecności ludzi młodych. Polskie Forum Obywatelskie chce być dogodnym miejscem dla Waszego wypowiadania się w sprawach publicznych. Liczymy na Wasz głos i zaangażowanie.

Teraz będziemy kontynuować dotychczasowe działania jako Polskie Forum Obywatelskie. Naszą agorą internetową będzie www.pfo.net.pl. Działalnością 10 tematycznych Sieci Dialogu kierować będą koordynatorzy Polskiego Forum Obywatelskiego. Będziemy również, w miarę zainteresowania, tworzyli sieć regionalnych koordynatorów i organizowali regionalne Kongresy Obywatelskie.

Jednym z głównych tematów, którymi zajmiemy się w ciągu najbliższych miesięcy, będzie zmiana ustroju uczelni wyższych w Polsce. Ważne jest to, by były one bardziej efektywne w sferze nauczania i badań, by lepiej wykorzystywały młode talenty.

Skrótowe relacje z paneli tematycznych ukażą się niebawem na stronie internetowej. Wystąpienia panelistów w formie rozwiniętej będą publikowane sukcesywnie w ciągu najbliższych trzech miesięcy w serii Polskiego Forum Obywatelskiego „Wolność i Solidarność”, której pierwszy numer pt. „Migracje – szansa czy zagrożenie?” został udostępniony na Kongresie.

Z poważaniem,
Jan Szomburg
Organizator i Inicjator Polskiego Forum Obywatelskiego
Prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Na górę
Close