Program

Program

Politechnika Warszawska, 12 listopada 2005 r.

Powitanie i przedstawienie celów Kongresu

dr Jan Szomburg

Przewodniczący Rady IBnGR, Inicjator Kongresu Obywatelskiego

Idea Solidarności dziś

Bogdan Borusewicz

Wicemarszałek Senatu

Wystąpienie Premiera RP Kazimierza Marcinkiewicza

Tożsamość polska w perspektywie historycznej

dr hab. Dariusz Gawin

członek Narodowej Rady Rozwoju, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego

Wizja rozwoju Polski

Stefan Dunin-Wąsowicz

Członek Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach

Polska w oczach młodego pokolenia

dr Maria Rogaczewska

Uniwersytet Warszawski


Moderator:
dr Tadeusz Szawiel, Wydział Filozofii i Socjologii UW
Paneliści:
dr Jarosław Gowin, Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J.
Tischnera
dr Zbigniew Stawrowski, Dyrektor Instytutu Myśli J. Tischnera
dr Andrzej Waśkiewicz, Instytut Socjologii UW
prof. Krystyna Skarżyńska, Instytut Psychologii PAN
Raporter:
dr Tadeusz Szawiel, Wydział Filozofii i Socjologii UW

Moderator:
doc. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Paneliści:
prof. Janusz Tazbir, Wydział Nauk Społecznych PAN
prof. Jan Kieniewicz, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
w Polsce i Europie Środkowowschodniej UW
prof. Bohdan Jałowiecki, Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych UW
Łukasz Hardt, Wydział Nauk Ekonomicznych UW
Raporter:
Krzysztof Kasianiuk, Collegium Civitas

Moderator:
dr Bogusław Grabowski, Prezes PTE Skarbiec-Emerytura SA
Paneliści:
Stefan Dunin-Wąsowicz, Prezes PPWK Geolnvent
Marek Darecki, Prezes WSK Rzeszów Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego
Edwin Bendyk, Tygodnik „Polityka”
Raporter:
Stefan Dunin-Wąsowicz, Prezes PPWK Geolnvent

Moderator:
Katarzyna Hall, Gdańska Fundacja Oświatowa
Paneliści:
Paweł Dobrowolski, Polska Fundacja Rozwoju Oświaty
Irena Dzierzgowska, miesięcznik „Dyrektor Szkoły”
prof. Ireneusz Białecki, Centrum Badań Polityki Naukowej
i Szkolnictwa Wyższego UW
Jerzy Lackowski, Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
Reporter:
Katarzyna Hall, Gdańska Fundacja Oświatowa

Moderator:
dr Maciej Grabowski, Wiceprezes Zarządu Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową
Paneliści:
Izabela Grabowska-Lusińska, Ośrodek Badań nad Migracjami,
Wydział Nauk Ekonomicznych, UW
dr Maciej Duszczyk, Wicedyrektor Departamentu Analiz
Ekonomicznych i Społecznych UKIE
dr Małgorzata Bos-Karczewska - Prezes Stowarzyszenia Ekspertów
Polskich w Holandii
Raporter:
dr Maciej Duszczyk, Wicedyrektor Departamentu Analiz
Ekonomicznych i Społecznych UKIE

Moderator:
dr Tomasz Żukowski, Instytut Polityki Społecznej UW
Paneliści:
prof. Zdzisław Krasnodębski, Kierownik Katedry Współczesnej
Myśli Socjologicznej UKWS
dr hab. Mirosława Grabowska, Instytut Socjologii UW
dr Artur Wołek, Kierownik Zakładu Teorii i Filozofii Polityki WSB NLU
dr Tomasz Zarycki, Instytut Studiów Społecznych UW
dr Jarosław Flis, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ
Raporter:
Michał Szułdrzyński, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera

Moderator:
Jan Wróbel, Redaktor „Faktu” Gazety Codziennej
Paneliści:
O. Maciej Zięba, Prowincjał Dominikanów w Polsce, Dyrektor
Instytutu "Tertio millennio”
dr GraŜyna Czetwertyńska, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną
w Polsce i Europie Środkowowschodniej UW
Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny miesięcznika „Więź”
Przemysław Radwan-Rohrenschef, Towarzystwo Szkoła Liderów
i ISP UW
Katarzyna Czekierda, Magazyn Obywatel
Raporter:
Jan Wróbel, Redaktor „Faktu” Gazety Codziennej

Moderator:
Janusz Jankowiak, Główny Ekonomista BRE Banku SA
Paneliści:
dr Wojciech Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Irena Wóycicka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego
Bartłomiej Michałowski, Współorganizator Ruchu Obywatelskiego
Normalne Państwo
Raporter:
dr Wojciech Misiąg, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Moderator:
dr Maciej Grabowski, Wiceprezes Zarządu Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową
Paneliści:
dr Krzysztof Rybiński, Wiceprezes NBP
Paweł Dobrowolski, Instytut Sobieskiego
dr Radosław Zubek, Uniwersytet w Poczdamie
Piotr Rymaszewski, Stowarzyszenie Przychodnia
Raporter:
dr Maciej Grabowski, Wiceprezes Zarządu Instytut Badań nad
Gospodarką Rynkową

Moderator:
prof. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Paneliści:
dr Piotr Tamowicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
dr hab. Jacek Guliński, Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Fundacji UAM
prof. Andrzej Jajszczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Raporter:
prof. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Moderatorzy:
dr Cezary Lusiński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

dr Marek A. Cichocki, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Paneliści:
prof. Jadwiga Staniszkis, Instytut Socjologii UW
prof. Jacek Rostowski, Central European University
Jakub Boratyński, Dyrektor programów międzynarodowych
w Fundacji im. S. Batorego
Wojciech Przybylski, doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk
Społecznych UW

Raporter:
dr Marek A. Cichocki, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Wystąpienie prof. dr hab. Jerzego Buzka
Sprawozdanie z sesji tematycznych
Zakończenie: dr Jan Szomburg, Prezes IBnGR
Na górę
Close