Podziękowania

Szanowni Uczestnicy I Kongresu Obywatelskiego,

jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu, które zgromadziło około 700 osób. Myślę, że Kongres przebiegał w duchu prawdziwie obywatelskim i był dla nas wszystkich źródłem wielu inspiracji oraz zastrzykiem pozytywnej energii. Wiem, że był też okazją do nieoczekiwanych spotkań „po latach” i ciekawych rozmów „międzyśrodowiskowych”. (więcej…)