Podziękowania

Serdecznie dziękuję za udział w II Pomorskim Kongresie Obywatelskim. Mam nadzieję, że to spotkanie było dla wszystkich nas inspirujące, a jednocześnie dostarczyło dobrej energii do myślenia i działania w imię dobra wspólnego zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej. Dialog publiczny jest umiejętnością, której po 50 latach ustroju komunistycznego musimy się dopiero uczyć. Bez niego trudno sobie wyobrazić dobre funkcjonowanie naszej demokracji lokalnej i regionalnej oraz rozwiązywanie konkretnych problemów takich, jak np. zapewnienie ładu architektonicznego czy integracja społeczna wykluczonych. Dlatego zgodnie z Deklaracją Kongresu będziemy starali się rozwijać pomorskie sieci dialogu, które umożliwiłyby dyskusję oraz dochodzenie do wspólnych diagnoz i wniosków w okresie między Kongresami.

Z najlepszymi pozdrowieniami

Jan Szomburg
Inicjator Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego
Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

Na górę
Close